Opinión

Neste apartado iremos recollendo artigos que consideremos de interese, independentemente de que as persoas autoras pertenzan a Cerna ou non, e de que sexan orixinais ou xa teñan sido publicados por outros medios.

Accede a todos os artigos aquí.